Modelowanie – rozdział 3

Podsumowanie najważniejszych treści

Aby skutecznie zarządzać procesami potrzebujemy je opisywać. Opis “słowno-muzyczny” nie sprawdza się dobrze w sytuacji, gdy chcemy oddać złożoność procesu, powiązania z innymi procesami i zasobami. Wersja graficzna pozwala szybciej zrozumieć jak wygląda proces oraz łatwiej wychwycić błędy i niespójności.

Modele procesów mogą służyć różnym celom: szkoleniu nowych pracowników i przygotowaniu procedur, planowaniu nowego sposobu działania i wielu innym. Zależnie od tego z myślą o jakim scenariuszu powstaje model oraz do kogo jest skierowany może się różnić poziom szczegółowości oraz zawarte w nim informacje.

Często w rozmowach mówi się wymiennie o mapach i modelach (oraz o mapowaniu i modelowaniu), ale formalnie rzecz biorąc są to dwa nieco inne podejścia do opisywania procesów w formie graficznej.

Modele mogą opisywać stan obecny organizacji (AS-IS) albo też planowany stan docelowy (TO-BE).

Warto zdefiniować zasady modelowania procesów w organizacji tak, aby modele były “wspólnym językiem”.

Errata

Jeśli widzisz błąd w tym rozdziale lub masz pytanie z nim związane zgłoś je przez komentarz na dole strony.

Nawigacja
<< Przejdź do poprzedniej strony
Przejdź do kolejnej strony >>

Chcesz być na bieżąco?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *