Modelowanie – rozdział 8

Podsumowanie najważniejszych treści

“Zdarzenia pośrednie występują w różnych wariantach. Najczęściej spotykamy je w ramach przepływu procesu, gdzie wskazują, że proces osiągnął pewien specjalny stan, z którego może coś wynikać dla procesu lub jego otoczenia, albo że proces musi zaczekać, aż nastąpi jakieś zdarzenie, zanim będzie mógł być kontynuowany. Tutaj po raz kolejny pojawia się znana nam już koncepcja zdarzeń rzucających (aktywnych) oraz chwytających (pasywnych).”

“Zdarzenia pośrednie mogą też być wykorzystywane do oznaczania w procesie wyjątków, błędów i sytuacji specjalnych. Do tego celu stosuje się zdarzenia pośrednie krawędziowe. Są one zawsze doczepione do krawędzi zadań lub podprocesów, którym zapewniają obsługę wyjątków.”

Zdarzenia mogą mieć również dodatkowe wyzwalacze. Zależnie od rodzaju zdarzenia są to: sygnał, warunek, eskalacja, błąd, kompensacja, anulowanie, zakończenie i odnośnik. Mogą też występować zdarzenia wielokrotne i równoległe.

Oprócz bramek sterowanych danymi, które poznaliśmy w poprzednim rozdziale mogą też występować bramki sterowane zdarzeniami, które pozwalają opóźnić moment wyboru ścieżki procesu. Są one bardziej zaawansowanym ale przydatnym elementem notacji BPMN.

Podprocesy ad-hoc są jednym z elementów notacji BPMN zapewniającym większą elastyczność wykonywania procesów.

Z dodatkowych rodzajów zadań najczęściej korzysta się (oprócz poznanych już zadań manualnych, użytkownika, usług oraz wysyłania i odbierania) z zadań typu reguła biznesowa, które pozwalają wykorzystywać w procesach koncepcję reguł biznesowych.

BPMN pozwala oznaczać zadania i podprocesy jako wielokrotnie wykonywalne. Pętla pokazuje sytuację, gdy nie wiemy z góry ile razy dana aktywność się wykona. Wiele instancji – sytuację w której możemy powiedzieć to z góry.

Errata

Jeśli widzisz błąd w tym rozdziale lub masz pytanie z nim związane zgłoś je przez komentarz na dole strony.

Dodatkowe treści

Osobom zainteresowanym dodatkowymi notacjami uzupełniającymi BPMN: CMMN oraz DMN polecam dokument “Field Guide to Shareable Clinical Pathways” dostępny na stronie inicjatywy BPM+ Health. Podawane przykłady odnoszą się do ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, ale jest to bardzo dobre wprowadzenie w temat. Znajduje się tam też ciekawy dokument przeznaczony dla osób zaangażowanych w modelowanie: “What to Expect When Participating in Business Process Modeling Activities”.

 

Nawiasem mówiąc – wszystkim zainteresowanym tematyką modelowania procesów w służbie zdrowia w ramach tzw. ścieżek klinocznych polecam artykuły (po angielsku) napisane przez Marka Szelągowskiego oraz Justynę Berniak-Woźny oraz dodatkowo (dla drugiego artykułu) Cezarego Lipińskiego:

A Process-Centered Approach to the Description of Clinical Pathways-Forms and Determinants

BPM Support for Patient-Centred Clinical Pathways in Chronic Diseases

 

Manifest Reguł Biznesowych jest dostępny (również po polsku) na stronie https://www.businessrulesgroup.org/brmanifesto.htm

 

Więcej informacji na temat bardziej zaawansowanych elementów BPMN zawiera mój kurs po angielsku na Udemy: BPMN for business analysts.

Nawigacja
<< Przejdź do poprzedniej strony
Przejdź do kolejnej strony >>

Chcesz być na bieżąco?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *